Profil

profil-foto

Napsali o mně...

2012 / Wolters Kluwer ČR, a. s.

2020 / STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

2022 / PARLAMENT ČR - POTVRZENÍ

PSYCHOLOGICKÝ POSUDEK (duben 2021) – zpracoval Mgr. Rastislav Jankula


Charakteristika podle Bochumského osobnostního testu  (02.06.2020)

schopnost kolektivní práce , samostatný proces kritického myšlení a prosazování názorů, tvůrčí pracovní nasazení, analytické myšlení s vyvozováním logických závěrů, bezkonfliktní sociální jednání, společenské vystupování, kultivovaný projev, adaptabilita na vlivy okolního prostředí.


Dobrý verbální i neverbální projev – lektor rétoriky a prezentačních dovedností.
Schopnost řešit problématické nebo krizové situace.
Morální a trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.Charakteristika lektora –  1.VOX a.s.:

projektový a krizový manažer
Má manažerské, psychologické a pedagogické vzdělání a celou řadu odborných certifikátů včetně mezinárodních. Působil jako lektor psychologické a posttraumatické intervenční péče pro pracovníky IZS.


" ... pan Kalášek nenudí a neuspává. Dokonce ani strážníky po noční směně nenechal na pochybách, že každé slovo, každá věta jsou pravda, navazují, mají smysl a logiku. .... Opakovaně a rádi si na našem úřadě dáváme "kalíšek Kaláška". Dejte si také. Vřele doporučuji......"

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek

Rodinný stav:ženatý (2 děti)
Národnost:česká
Věk:51 roků
Datum narození:12. červenec 1971
Místo narození:Brno
Místo bydliště:Tišnov, 666 01, ČR
Řidičský průkaz:skupina B
 Držitel oprávnění pro dopravní prostředky MV ČR (do 31.03.2006)
Zbrojní průkaz:skupina C (do 27.01.2007)
Bankovní spojení:686049641/0100
Zdravotní pojišťovna:211 – ZPMV
Trestní bezúhonnost:čistý trestní rejstřík
Hodnost  MVČR GŘ HZS ČR:poručík (9.12.2004 – 31.3.2006)
Akademický titul:PhDr. Mgr.
Členství:hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ / do 31.08.2022
 Člen celorepublikové Odborné komise pro vzdělávání – sekce Mimoškolní výchova a celoživotní vzdělávání
 Člen celorepublikové Odborné komise pro vzdělávání – sekce Vysoké a vyšší odborné školy

".... S potěšením potvrzujeme, že PhDr. Mgr. Dušan Kalášek patří, na vysoké škole NEWTON College, mezi nejlépe hodnocené lektory. Jeho odborné znalosti a zejména mimořádná schopnost interakce se studenty z něj dělají mimořádně kvalitního vyučujícího...."

Vzdělání

logo-danubius

2017 / Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií

Obor a specializace: Sociálna práca / Titul: PhDr. - doktor filozofie

logo-trnavska-univerzita

2011 / Trnavská univerzita v Trnave, SK - nostrifikace

Obor a specializace: sociální pedagogika / Titul: Mgr.

logo UTB Zlín-1

2002 / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky

Osvědčení o pedagogické způsobilosti / Celoživotní vzdělávání, kombinované studium Učitelství odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů středních škol a gymnázií

logo-gymnazium-Tisnov-1

1985 - 1989 / Gymnázium Tišnov

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou / Obor a specializace: elektrotechnika a elektronikaDOPLŇKOVÉ VZDĚLÁNÍ – CERTIFIKÁTY, AKREDITACE, ZKOUŠKY, OSVĚDČENÍ


Publikace

Reference

"PhDr. Mgr. Dušan Kalášek se na Fakultě informačních technologií VUT v Brně velmi výrazně podílel na zavedení nových soft-skills předmětů, pro které připravil studijní materiály a sám v nich od jejich zavedení v roce 2009 vyučuje a za dobu trvání přednášek jimi prošlo dosud 1978 studentek a studentů...od roku 2014 připravil a organizuje projekt "Manažerská akademie VUT FIT, kde připravuje účastníky na budoucí povolání v manažerských a obchodních pozicích...Kromě toho se významným způsobem podílí na výuce v rámci programu ESF OP VK v předmětu Projektový manažer - PMA.Velmi si vážím této spolupráce ..."
"Přednášky a semináře Dušana Kaláška, z něhož vyzařuje životní zkušenost, množství energie, permanentní optimismus, jsou na vysoké úrovni a jejich absolventi oceňují kromě profesionality lektora, také jeho lidský a proaktivní přístup, časté využití praktických příkladů a okamžité reakce na dotazy či individuální požadavky ze strany účastníků seminářů."


 

"S potěšením potvrzujeme, že PhDr. Mgr. Dušan Kalášek patří, na vysoké škole NEWTON College, mezi nejlépe hodnocené lektory. Jeho odborné znalosti a zejména mimořádná schopnost interakce se studenty z něj dělají mimořádně kvalitního vyučujícího."
"Předměty jsou pravidelně otevírány v zimním i letním semestru pro řádné denní studenty fakulty v bakalářském studijním programu Informační technologie i v navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie jako povinně volitelné a za dobu jejich trvání jimi prošlo zatím celkem 1235 studentek a studentů."


 

"Mgr. Dušan Kalášek se na Fakultě informačních technologií VUT v Brně velmi výrazně podílel na zavedení nových soft-skills předmětů, pro které připravil studijní materiály a sám v nich od jejich zavedení v roce 2009 vyučuje....za dobu jejich trvání jimi prošlo zatím celkem 995 studentek a studentů. Velmi si vážím této spolupráce, s níž fakulta počítá ve stejné míře i do budoucna."
"Pan Kalášek lektoroval všechny školení na komunikační a prezentační dovednosti jak pro vedoucí odborů a zastupitele tak i pro řadové referenty. Celkem bylo proškoleno cca 70 osob v několika Klíčových aktivitách...Ve všech uvedených oblastech se lektor pohyboval velmi jistě s perfektní znalostí problematiky jak po teoretické, tak po praktické stránce. Musím hodnotit prezentaci pana magistra Kaláška jako profesionální na vysoké odborné úrovni, ale s lidským přístupem."


 

"Naše společnost opakovaně využívá služeb p. Mgr. Dušana Kaláška. Špičková kvalita a profesionalita realizovaných školení je pro nás zárukou, že finanční prostředky investované do vzdělávání našich zaměstnanců se mnohonásobně vrátí. Velmi pozitivně vnímáme široké znalosti didaktických metod, strategií a technik při výuce. Dále naši kolegové velmi oceňují příjemnou atmosféru školení, pružnost a ochotu kdykoli pomoci..."
"Od začátku roku 2013 jsem absolvoval šest celodenních individuálních koučinků s Mgr. Dušanem Kaláškem a musím konstatovat, že každé společné sezení ve mě zanechalo mnoho pozitivního. Načerpané informace a doporučení jsem velmi snadno a především okamžitě začal aplikovat ve své manažerské práci..."


 

"S magistrem Dušanem Kaláškem spolupracujeme již od roku 2010 a to v rámci firemního vzdělávání v oblasti soft skills....Poskytované služby jsou vedeny profesionálním způsobem a to nejen z pohledu efektivity vzdělávacích metod, ale také z pohledu dobré organizace, vstřícného jednání či teoretických znalostí a praktických zkušeností lektora. Také je potřeba zmínit přátelskou atmosféru, která provází všechna školení."
"...na našich seminářích přednášel v oblastech krizového managementu, osobnostního rozvoje, komunikace s problémovými typy osob, motivace lidí, verbální i neverbální komunikaci a dalších. Jeho přednášky byly vždy precizně připravené, dokázal je přizpůsobit specifické skupině účastníků, tzn., zda frekventanty byli majitelé firem, pracovníci vrcholového managementu nebo manažeři nižších stupňů řízení...Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vřele doporučuji využití jeho služeb."


 

" ... pan Kalášek nenudí a neuspává. Dokonce ani strážníky po noční směně nenechal na pochybách, že každé slovo, každá věta jsou pravda, navazují, mají smysl a logiku. .... Opakovaně a rádi si na našem úřadě dáváme "kalíšek Kaláška". Dejte si také. Vřele doporučuji......"
"S důvěrou jsme se obrátili na pana Mgr. Dušana Kaláška, se kterým v oblasti různých forem vzdělávání zaměstnanců TOS VARNSDORF a.s. máme výtečné zkušenosti. Jedná se o vynikajícího odborníka a člověka s vysokým morálním kreditem. Na každou akci je stoprocentně připraven, podává nadprůměrné výkony a co je nejdůležitější, dle našich zaměstnanců jsou semináře, kurzy, koučinky pořádané Mgr. Kaláškem vždy velice přínosné..."


 

"Vaše účinné pomůcky, hlavně dobrá příprava a zdravé sebevědomí mi dodalo klidu, které jsem využil na konferenci a školeních v Osace, Japonsku, ze kterého jsem se právě vrátil. Myslím, že Vaše učební metody dopadli na úrodnou půdu. Děkuji za spolupráci..."
"... pan Kalášek vedl pro zaměstnance skupiny KOMTERM seminář na téma Profesionální vystupování a etiketa, zásady společenského chování. Byl velmi dobře odborně a metodicky připraven.Seminář byl interaktivní, doplněn praktickým cvičením vycházející z pracovního a společenského života. ...výsledek byl velmi pozitivní."


 

"...pan Kalášek byl i velice ochotný zodpovědět dotazy, které se netýkali přímo prezentačních dovedností a uvedl spoustu příkladů jak teoreticky tak i prakticky. Ze semináře jsem odcházel velice namotivovaný s pocitem, žejsem získal mnoho informací, které mi bezesporu pomůžou v kariérním růstu..."
"... v rámci rozvoje a vzdělávání zaměstnanců jsme v roce 2009 oslovili Mgr. Dušana Kaláška. V průběhu spolupráce jsme oceňovali zejména vysoce profesionální přístup, vstřícné jednání, velmi dobře rozpracované nabídky vzdělávacích témat a výukových materiálů a nadstandardní zpětnou vazbu od vzdělaných zaměstnanců."


 

"Potvrzujeme, že Mgr. Dušan Kalášek v dubnu roku 2005 úspěšně absolvoval školení školitelů zaměřené na osobnostní rozvoj a rozvoj měkkých dovedností v oblasti vzdělávání středního a vrcholového managementu. Poté byl zařazen do databáze lektorů Institutut státní správy, který byl v té době součástí Úřadu vlády ČR..."
"...výše zmíněný seminář Vyjednávání v obtížných situacích hodnotím jako velmi přínosný a využitelný v praxi. Bylo poznat, že lektor Mgr. Dušan Kalášek nemá pouze teoretické znalosti, ale čerpá ze své bohaté praxe..."


 

"...dovolte mi touto cestou poděkovat jménem celé společnosti za Váš přístup, kterým jste vedl kurz prezentačních dovedností. Velmi oceňujeme především Vaši profesionalitu a vtipnost, kterou jste dokázal udržet naši pozornost... za velice přínosnou považujeme praktickou část kurzu ...Celý kurz proběhl ve velice přátelském duchu a pro všechny účastníky znamenal velký přínos..."
"Pan Mgr. Dušan Kalášek je naším osvědčeným partnerem pro plnění našich cílů při zlepšování soft skills našich zaměstnanců... Svůj náročný úkol zvládal pan Mgr. Kalášek profesionálně, efektivně a přitom srozumitelně a velmi poutavě. Byly to zejména jeho praktické zkušenosti, osobní dovednosti a nasazení při práci, které nás dovedly ke společnému úspěchu. Můžeme Vám tedy s plnou zodpovědností doporučit jeho angažování ve Vaší společnosti."


 

"Jeden z pilotních projektů značky Citroën v ČR je "Projekt C5". Pan Mgr. Dušan Kalášek byl po pečlivém zvážení vybrán jako lektor týmu zkušených prodejců...přímo z praxe musíme uznat (a rádi), že jako lektor pan Mgr. Kalášek odvedl velmi dobrou práci."
"Školitel uměl zaujmout. Jeho profesionální vystupování a přátelský projev a pracovní zkušenosti prolomily ledy mezi pracovníky tak, že bez obav vyjádřili svůj názor či postoj."