2018 / Retro - veteráni - Tišnov a Lomnice u Tišnova

08.09.2018 - Veteráni Tišnov, Lomnice u Tišnova / Každoroční podzimní setkání automobilistů a sběratelů veteránů, které je doplněno účastí nadšenců v dobových oblecích.

2018 / XLII. Brněnské onkologické dny - XXXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

18.05.2019 Přednášky na hlavním pódiu: 8:30 - 10:00 Bariéry úspěšné komunikace s pacienty a rodinnými příslušníky / 10:15 - 11:45 Aby z toho nebyl konflikt aneb jaké druhy konfliktních situací zažívá nezdravotnický personál a jak je řešit / 12:00 - 13:00 Hrozba vyhoření jako průvodní stav pracovní vytíženosti u pomáhajících profesí

2016 / Synoda duchovenstva Církve československé husitské

06.06.2016 - Přednáška na téma "Sociálně patologické jevy"

2015 / Synoda duchovenstva Církve československé husitské

02.06.2015 - Přednáška na téma "Komunikace s pozůstalými po oběti násilné trestné činnosti"

2013 / Konference "Profesia days - PR a HR Days" Praha

23. - 24.10.2013 / Prezentace - zastupování společnosti 1.VOX a.s. - "Motivační prvky v pracovním procesu" / Prezentace - "Emoční inteligence a její využití v osobnostním a manažerském rozvoji"

2013 / Oblastní kynologická výstava - Vystavovatel Zekona z Mendlova náměstí

22.06.2013 - Oblastní výstava Náměšť na Hané

2012 / Konference "Profesia days - PR a HR Days" Praha

24. - 25.10.2012 / Prezentace - zastupování společnosti 1.VOX a.s. - "Seznámení účastníků s možnostmi zvýšení svých šancí při hledání zaměstnání absolvováním vzdělávacích kurzů" / Prezentace - "Seznámení účastníků s možnostmi uplatnění emoční inteligence při zvládání obtížných situací tak, aby z toho nebyl konflikt!"

2012 / Oblastní, klubová, mezinárodní kynologická výstava - Vystavovatel Zekona z Mendlova náměstí

09.06.2012 - Oblastní výstava Náměšť nad Oslavou / 16.06.2012 - Klubová výstava Pardubice / 13.10.2012 - výstava kokršpanělů - České Budějovice / 03.11.2012 - Mezinárodní výstava kokršpanělů Praha

2012 / Květinový ples s četnickými humoreskami

21.01.2012 - Tišnov - Generální manažer organizace plesu

2007 / 3. konference Škola a zdraví a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže - MU v Brně a Státní zdravotní ústav v Praze

27. - 29.08.2007 - aktivní účast a organizace konference - člen publikační rady Sborníku konference

2005 / Techniky duševní práce

Absolvent školy Techniky duševní práce ing. Davida Grubera v Praze dne 09.03.2005

2003, 2004 / Gymnázium Tišnov

Moderování akcí: společenský ples

2003 / Současnost a budoucnost krizového řízení

Mezinárodní konference krizového managementu, pořádaná pod záštitou ministra vnitra Mgr. Stanislava Grosse a ministra informatiky Vladimíra Mlynáře v Praze dne 24.11. - 25.11.2003 /
Téma konference: "Žijeme ve století asymetrických hrozeb..."

2003 / Medicína katastrof

Mezinárodní konference krizového managementu, pořádaná za účasti složek IZS v Lukově u Zlína dne 23.6. - 25.6.2003 pod patronátem fy. EgoZlín

2002 / DDM Tišnov - Dům dětí a mládeže Tišnov

Moderování akcí: Mini Miss Aerobic, Diskotéky pro děti a mládež, Dětské karnevaly

2001 / Habilitační řízení - Masarykova univerzita v Brně -- prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Tvůrce grafického návrhu prezentace a technická obsluha prezentace Habilitačního řízení před Vědeckou radou ČR dne 11. prosince 2001

1999 / Konference sociální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně

Zástupce studentů Masarykovy univerzity - Institutu Mezioborových Studií - na mezinárodní konferenci oboru Sociální pedagogika v červnu 1999

1999 - 2002 / Vedoucí lektor kurzů výpočetní techniky a IT

Dům dětí a mládeže Tišnov Vedení kurzů, organizační zajištění a tvorba tematického učebního plánu na období kurzu v souladu s učebními osnovami.

1998, 1999, 2000, 2002 / Pracovník sumarizačního útvaru okresní volební komise

Přípravná, organizační, lektorská a kontrolní činnost průběhu parlamentních, senátních a komunálních voleb roku 1998, 1999, 2000 ( do zastupitelstev krajů ), 2002 okresu Brno - venkov

1995 - 2002 / Školení, kurzy, konzultace v IT - Software + Hardware + Sítě

Windows 95,98,2000,ME ; MS OFFICE standard i profesional, Mail 602, Internet, Novel NetWare, Office 365