Pedagogická, lektorská, univerzitní a komerční aktivity od roku 1991 po současnost.

Univerzitní pedagogická činnost včetně publikační, projektové, konferenční, vedení bakalářských a diplomových prací, evaluátorská a oponentská činnost je uvedena v sekci „UNIVERZITA„.
Dle statistiky počtu účastníků firemních a komerčních seminářů a posluchačů na univerzitních seminářích se ke dni 31.12.2019 aktivně účastnilo 41384 účastníků.

 • 1991 – 1992  / TOS Kuřim a.s. / interní lektor – grafický konstrukční systém AutoCad R 10 (zaškolování pracovníků konstrukce automatických linek)
 • 1993 – 1994 / KB – Komerční banka a.s. / interní lektor a mentor při zavádění informačních systémů BranchPower, Dimension
 • 1999 – 2002 / DDM Tišnov – Dům Dětí a Mládeže v Tišnově / vedoucí lektor kurzů informačních technologií, lektor kurzů IT pro dospělé a seniory
 • 2000 – 2002 / OkÚ Brno-venkov – Okresní úřad Brno-venkov, IDC – informační a datové centrum / na základě OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI NA ÚSEKU VOLEB V ČR č. 288, vydané Ministerstvem vnitra ČR, Praha – školení členů okrskových volebních komisí – správa, administrace a uživatelská obsluha software pro zpracování výsledků voleb (komunální, parlamentní, senátní, volby do zastupitelstev krajů)
 • 2003 – 2006 / MVČR GŘ HZS – Ministerstvo vnitra České republiky, Generální ředitelství hasičského záchranného sboru v Praze, Odborné učiliště požární ochrany Brno / Lektor, instruktor – Předměty: Krizové řízení, Psychologie záchranáře, IZS a jeho složky, Základy práva, Operativní řízení, Taktické řízení, Strategické řízení, BOZP a PO
 • 2005 – 2008 / Institut státní správy ČR – Úřad vlády Praha / Lektorská činnost v rámci projektu Phare – podpora Institutu státní správy v oblasti vzdělávání středního a vrcholového managementu na základě Osvědčení školitele Modulu A (Osobnostní rozvoj, měkké dovednosti)
 • 2006 – 2017 / OSVČ – živnostenské oprávnění – Senior lektor, konzultant, poradce, kouč – Soft Skills / pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích  akcí včetně lektorské činnosti
 • 2009 – současnost / VUT FIT Brno – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií / Výuka v prezenční  formě bakalářského a magisterského studia. – viz. „PEDAGOGICKÁ AKTIVITA – UNIVERZITA
 • 2010 – 2012 / MU v BRNĚ  – Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra psychologie / Odborný asistent vedoucího katedry psychologie / Výuka v prezenční i kombinované formě bakalářského a magisterského studia – viz. „PEDAGOGICKÁ AKTIVITA – UNIVERZITA
 • 2013 / Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta / Semináře pro studenty v prezenční i kombinované formě bakalářského, magisterského i doktorandského studia – viz. „PEDAGOGICKÁ AKTIVITA – UNIVERZITA
 • 2014 – 2020 / Varšavská univerzita managementu – Collegium Humanum / Výuka v prezenční i kombinované formě bakalářského a magisterského studia – viz. „PEDAGOGICKÁ AKTIVITA – UNIVERZITA
 • 2014 – 2020 / NEWTON COLLEGE – Vysoká škola aplikovaného businessu Praha, Brno / Výuka v prezenční i kombinované formě bakalářského a magisterského studia – viz. „PEDAGOGICKÁ AKTIVITA – UNIVERZITA
 • 2017 – současnost / EDUKAL SYSTEM s.r.o. / komerční výuka – firemní vzdělávání, andragogika, koučink, mentoring, lektorská činnost navazující na aktivity OSVČ z období 2006 – 2017
 • 2019 – 2021 / Educatoria Institut s.r.o. – interní lektor společnosti / komerční výuka klientů společnosti – Softskills, management, personalistika a řízení lidských zdrojů.
 • 2020 – současnost / European School of Business & Management SE – Praha

  Výuka ve specializacích MSc Inženýrství, MSc Strategický management / Projektování,Fáze a procesy strategického managementu, Strategické techniky a analýzy