"PhDr. Mgr. Dušan Kalášek se na Fakultě informačních technologií VUT v Brně velmi výrazně podílel na zavedení nových soft-skills předmětů, pro které připravil studijní materiály a sám v nich od jejich zavedení v roce 2009 vyučuje a za dobu trvání přednášek jimi prošlo dosud 1978 studentek a studentů...od roku 2014 připravil a organizuje projekt "Manažerská akademie VUT FIT, kde připravuje účastníky na budoucí povolání v manažerských a obchodních pozicích...Kromě toho se významným způsobem podílí na výuce v rámci programu ESF OP VK v předmětu Projektový manažer - PMA.Velmi si vážím této spolupráce ..."
"S potěšením potvrzujeme, že PhDr. Mgr. Dušan Kalášek patří, na vysoké škole NEWTON College, mezi nejlépe hodnocené lektory. Jeho odborné znalosti a zejména mimořádná schopnost interakce se studenty z něj dělají mimořádně kvalitního vyučujícího."