Zásady práce v projektech a jednotlivých zakázkách vyplývají z osobní dlouholeté zkušenosti, která je podložená teorií a praxí v různých manažerských pozicích za období od roku 1989 do současnosti.
Manažerská pravidla, která dodržuji, také předávám dále na seminářích, workshopech a rozvojových kurzech.

Z mnoha pravidel, která stojí za to dodržovat v různých oblastech a kompetencích manažerské práce, jsem vybral těchto 5 zásad pro práci s lidmi:

 1. Základem úspěchu je komunikace.
 2. Manažer má pro svůj úspěch k dispozici dva nejdůležitější nástroje: otázku a naslouchání.
 3. Úspěch každého manažera tvoří lidé se kterými pracuje tak, aby byli úspěšnější než je on sám.
 4. Chce-li se mít manažer dobře, musí se mít také dobře lidé kolem něho.
 5. Kritik je ten, který říká, jak by to dělal, kdyby to uměl.

PROJEKTY

Vybrané projekty velkého rozsahu za období od roku 2005 po současnost:

 • 2005 – 2008 / Institut státní správy ČR – Úřad vlády Praha – projekt Phare – podpora Institutu státní správy v oblasti vzdělávání středního a vrcholového managementu
 • 2009 / CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Praha – pilotní projekt podpory prodeje vlajkové lodi automobilové značky CITROËN C5 s názvem „Projekt C5„, který byl v ČR zkušebně zavedený  pro celou Evropu – na základě výběrového řízení v centrále firmy Citroën v Paříži, Francie, – příprava, realizace a evaluace
 • 2009 – současnost / VUT FIT Brno – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií – výuka Soft skills – předměty: HPO – Psychologie osobnosti, HKO – Komunikační dovednosti, HKA – Konflikty a asertivita, HPR – Prezentační dovednosti, HVR – Vedení a řízení lidí. Výuka v prezenční formě bakalářského a magisterského studia. Od roku 2009 do 2020 prošlo touto výukou 1978 certifikovaných studentů a studentek.
 • 2009 – 2012 / PODNIKATELSKÝ SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE – projekt vzdělávání managementu v rámci OPLZZ „Moderní pekař a cukrář 21. století“ a „Vzděláváním k prosperitě pekařů a cukrářů v ČR“
 • 2010 / CRR – Centrum pro regionální rozvoj ČR – projekt SOFTSKILLS Praha, Ostrava, Chomutov, Olomouc, Hradec Králové, Brno, Písek – individuální a skupinový koučink vrcholnného managementu poboček
 • 2011, 2014, 2016 / TOS VARNSDORF a.s.– sociologický průzkum spokojenosti zaměstnanců firmy – příprava, realizace, analýza, vyhodnocení, doporučení – Počet respondentů: cca 350 zaměstnanců
 • 2014 / Město Šluknov – sociologický průzkum Technické služby, Město Šluknov, MŠ a ZŠ Šluknov
 • 2014 – současnost / VUT FIT v Brně – projekt „Manažerská akademie VUT FIT“ – volitelná forma seminární výuky určená studentům VUT FIT se zájmem o manažerské dovednosti a kompetence, kteří plánují svoji pracovní kariéru v manažerské pozici v IT. Zakončeno zkouškou. Vystaven certifikát o absolvování „Manažerské akademie rozvoje“, potvrzený lektorem Úřadu vlády ČR pro Soft skills.
 • 2014 – 2015 / ATTEST, s.r.o. – projekt manažerského rozvoje ředitelů a ředitelek Mateřských škol libereckého kraje – 65 účastníků (ředitelé a zástupci) – obsahová náplň: Manažerské kompetence, vedení a řízení lidí, Psychologie osobnosti, Zvládání konfliktů a asertivita, Prezentační dovednosti 
 • 2014 – 2015 / Hradecká pekárna s.r.o. – projekt MERIDI z.s., rozvoj vrcholného, středního a nižšího managementu, maloobchod a marketing
 • 2016 – současnost / VUT FIT v Brně – PROGRAM ESF  OP VK – Vzdělávání pro praxi v předmětu „Projektový manažer – PMA“ podle IPMA – Projektové řízení (Bloky: Asertivita, Otevřenost, Diskuze, Vůdcovství, Zainteresovanost a motivace, Vyjednávání, Konflikty a krize, Sebekontrola, Uvolnění, Kreativita, Porozumění hodnotám, Orientace na výsledky, Výkonnost, Spolehlivost, Etika). Od 2019 podle nových standardů IPMA jsou bloky rozděleny do behaviorálních a kontextových kompetencí.
 • 2019 – 2020 / VAŠSTAV, s.r.o. – projekt „Zavedení age managementu ve společnosti VAŠSTAV, s.r.o. za účelem podpory mezigenerační výměny zaměstnanců“, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009601,

  který je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

MANAŽERSKÁ PRAXE

 • 1992 – 1998 / KB – Komerční banka a.s. / Devizový pracovník
 • 1998 – 2002 / OkÚ Okresní úřad Brno-venkov / Odborný pracovník IDC (kancelář přednosty OkÚ)
 • 2002 – 2003 / OOOKPŘ HZS JmK,  Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení a plánování, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje / Krizový manažer
 • 2003 – 2006 / MVČR GŘ HZS Ministerstvo vnitra České republiky, Generální ředitelství hasičského záchranného sboru v Praze / Krizový manažer
 • 2005 – 2008 / Institut státní správy ČR – Úřad vlády Praha / Projektový manažer a lektor v oblasti vzdělávání středního a vrcholového managementu
 • 2007 – 2008 / PSYCHO-SERVIS s.r.o. Tišnov / jednatel
 • 2009 – / VUT FIT Brno – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií / Projektový manažer a lektor managementu a softskills
 • 2010 – 2012 / Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra psychologie / Odborný asistent vedoucího katedry psychologie
 • 2013 – 2018 / Občanské sdružení MERIDI z.s. / jednatel
 • 2015 – 2017 / NETCOM SOLUTIONS s.r.o. / jednatel, obchodní ředitel
 • 2015 – 2017 / BoxNet s.r.o. / jednatel, obchodní ředitel
 • 2015 – 2017 / Altada Group s.r.o. / jednatel, obchodní ředitel
 • 2017 – / EDUKAL SYSTEM s.r.o. / prokurista, spolumajitel, ředitel společnosti
 • 2019 – / Educatoria Institut s.r.o. / prokurista společnosti, výkonný ředitel

SPOLUPRACOVNÍCI

  • PhDr. Jana Ambrožová – dopravní psycholog, lektorka Úřadu vlády ČR
  • prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. – univerzitní profesor, lektor, projektový manažer
  • Doc. Ing. Richard Růžička Ph.D., MBA – proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu VUT FIT v Brně
  • Doc. RNDr. Jitka Kreslíková CSc. – garant projektového řízení IPMA VUT FIT v Brně
  • Ing. Martin Bednář – Junior Partner Microsoft ČR
  • Mgr. Marek Sovka – starosta obce Branišovice
  • Bc. Jiří Koryčan – systémový inženýr Edwards, s.r.o. Lutín
  • MgA. Pavel Neckář – majitel Educatoria Institut s.r.o., Flotila s.r.o., AML Tišnov
  • Mgr. Martin Padalík – psycholog, lektor
  • Mgr. Aleš Muselík – regionální Teamleader pojišťovna Allianz
  • ing. David Gruber – lektor Time managementu, rychlého čtení, softskills
  • ing. Hana Ondrušková – lektorka komunikačních dovedností

Spolupracovníků a klientů, kteří se podíleli na projektech  je mnoho a proto se tímto omlouvám všem, na které se ve výčtu nedostalo.
Také chci poděkovat všem, kteří se mnou připravovali, realizovali a jiným způsobem spolupracovaali na projektech a zakázkách, konferencích a univerzitních či pedagogických činnostech.